JORNADES DEL CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESPORT UNIVERSITARI

18 i 19 de setembre de 2014

Universitat d'Alacant - Seu Ciutat d'Alacant

CONCLUSIONES

ALLOTJAMENT

TRYP ALICANTE GRAN SOL HOTEL

RESERVES

A través de l'agència "Viajes Hispania" (contactar amb Andrés Hernández)

Sol·licitar "tarifa funcionari per a Jornades CADU":

- Habitació doble (ús individual), amb allotjament i desdejuni: 65,97€

- Habitació doble, amb allotjament i desdejuni: 75,69€

ahernandez@viajeshispania.es

Telèfon: 965 923 201 - Fax: 965 920 916

C/ Pintor Cabrera, 12 - 03003 - Alacant

www.viajeshispania.es

RECORREGUT d'HOTEL a SEU UA

Satèl·lit

Mapa

PROGRAMA

Dijous, 18

12:00 a 14:00: Arribada representants CADU

14:30: Menjar

17:00: Recepció dels representants de CADU a càrrec del Sr. Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant, D. Carles Cortés Orts. Introducció als temes a tractar en les jornades.

17:20 a 20:30: Reunió de CADU per a directors i tècnics dels serveis d'esports de les universitats, d'acord al següent ordre del dia:

1r- Aprovació de l'acta del ple anterior

2n- Aprovació del Reglament General de CADU 2014-2015 amb els canvis incorporats en la reunió anterior

3r- Revisió, discussió i aprovació, si escau, de la incorporació al CADU del futbol per a PDI/PAS

4t Revisió, discussió i aprovació, si escau, de propostes de control de participants en el CADU com a estudiants universitaris

5t- CADU ESPORTS D'EQUIP: confirmació de la participació de les universitats, arbitratges, aplicació informàtica i organització de la Jornada Final de la Lliga

6t- CADU ESPORT INDIVIDUAL: aprovació de les seus i dates d'organització, així com aprovació de propostes de millores en reglaments tècnics posteriors a la reunió anterior, si les hi hagués

7m- Aprovació d'incorporació a l'acta dels acords adoptats en les jornades de treball de l'endemà

8u- Precs i Preguntes

21:30: Sopar

Divendres, 19

08:00 a 09:30: Desdejuni

10:15 a 12:30: Reunions de treball

Grup 1: Directors dels serveis d'esports de CADU, vicerectors de les universitats de la CV i Direcció general de l'Esport de la GV, d'acord al següent ordre del dia:

1r- Informació general

2n- Revisió de la situació i posicions de CRUE, CSD i CEDU davant a la creació d'una nova estructura orgànica per a l'esport universitari i possibles propostes de les universitats de la Comunitat Valenciana

3r- Eleccions CEDU 2014

Grup 2: Tècnics dels serveis d'esports de CADU:

1r- Anàlisi i propostes de millora per al desenvolupament de CADU i del funcionament dels CEU

12:30 a 13:30: Posada en comú dels dos grups i redacció de conclusions i acords adoptats per a incorporar a l'acta del Ple del CADU

14:00: Menjar i fi de les jornades