Saltar apartados

Convocatòria permanent de propostes de cursos de formació

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües (VCEL), té com un dels seus objectius promoure cursos de formació en activitats esportives que estiguen relacionats amb els projectes del Servei d'Esports, i que tinguen com a fi complementar la formació acadèmica i esportiva de la comunitat universitària.

A aquest efecte, tant els membres de la comunitat universitària com el personal extern, ja siguen persones físiques o jurídiques, podran presentar ofertes de cursos de formació en activitats esportives, mitjançant l'emplenament d'un formulari de sol·licitud.

La proposta serà valorada i, si escau, aprovada per una comissió formada pel vicerector de Cultura, Esport i Llengües, el director del Secretariat de Promoció Esportiva, la directora del Servei d'Esports i el director adjunt del Servei d'Esports.

La retribució del curs es farà per trams, en funció de les inscripcions:

Inscripcions

% per a proponent

% per a UA

1a a 15a

80

20

16a a 20a

70

30

21a a 25a

60

40

26a i més

50

50

Abans d'emplenar el FORMULARI
tingues preparats els següents documents, que hauràs d'adjuntar

 1. Estructura del curs (preferiblement document de text: doc, docx, odt). Programa detallat amb el contingut següent
  1. Denominació del curs
  2. Introducció
  3. Contingut del curs
  4. Objectiu
  5. Data d'inici i fi
  6. Horari
  7. Lloc de realització (extern, intern, o tots dos). Si és necessari utilitzar espais al Campus de Sant Vicent especifica les necessitats d'aules per a teoria i per a pràctica. Per a pràctiques, consulta les sales i instal·lacions esportives
  8. Tipus d'avaluació i control a l'alumnat
  9. Nombre mínim i màxim d'alumnat
 2. Solvència del o la proponent (persona física o jurídica)
  1. Tècnica: relació de cursos de formació esportiva realitzats que incloga, com a mínim, dates, durada, lloc, persones destinatàries dels mateixos i professorat que els va impartir (preferiblement document de text: doc, docx, odt)
  2. Econòmica: si el/la proponent és una persona jurídica s'haurà d'aportar certificats d'estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social i la Hisenda Pública
 3. Breu currículum de cada professor o professora amb docència en el curs (màxim 1 fulla A4: doc, docx, odt) i còpia de la titulació acadèmica i/o professional relacionada amb la impartició del curs

Per a establir les dates i hores del curs, per favor, consulta el calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant per al curs 2019/2020: BOUA 28/02/19

Per a més informació: rafa.garcia@ua.es

SERVEI D'ESPORTS


Universitat d'Alacant
C/ Alacant, s/n
03690 - Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 37 39

Facebook: http://www.facebook.com/deporteenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464