Saltar apartados

AJUDES A L'ESPORTISTA

AJUDES ESPORTISTA ALT NIVELL

AJUDES ESPORTISTA FEDERAT ALT NIVELL

PREMIS FUNDACIÓ TRINIDAD ALFONSO

REGLAMENT PER A LA PROMOCIÓ I SUPORT A l'ESPORTISTA UNIVERSITARI

Acord Junta de Govern
28 de febrer de 2002

EXPOSICIÓ DE MOTIUS (TEXT COMPLET)

La Universitat d'Alacant, quan poder públic, té l'obligació de fomentar l'esport que estableix l'article 43.3 de la Constitució Espanyola, la qual cosa es reflecteix en l'article 155 dels Estatuts de la pròpia Universitat, on s'estableix com a dret dels estudiants de la mateixa la promoció i realització d'activitats esportives com a complement al desenvolupament de la seua formació universitària, establint-se a més que "la Universitat d'Alacant recolzarà econòmica i materialment el desenvolupament d'aquestes activitats".

Conseqüentment amb aqueix marc jurídic, i dins de les opcions que l'autonomia universitària permet adoptar, la Universitat d'Alacant es decanta per un model de promoció esportiva que fomente la participació del major nombre possible d'alumnes universitaris a través, tant de possibilitar la compatibilitat de les activitats esportives amb les estrictament acadèmiques, com de reconèixer aquelles activitats a fi d'atorgar crèdits de lliure elecció curricular.

L'esport universitari, a nivell competitiu, està constituït per una fase autonòmica -en la qual participen totes les universitats de cada Comunitat- que en la Valenciana és el Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari (CADU), que serveix de classificatòria per al Campionat d'Espanya, a celebrar on determine el Consell Superior d'Esports. Per descomptat, obtenir èxits esportius en aqueixa competició mesura el prestigi que en aqueix sentit poden tenir les diferents universitats del panorama nacional i, la majoria de les Universitats, nuen la concessió de crèdits de lliure elecció, i fins i tot de beques, a l'obtenció de bons resultats en els campionats d'Espanya i fins i tot en competicions internacionals, sobretot en esports individuals. Al costat d'açò, és corrent que les Universitats tinguen equips en competicions federades, que igualment representen a la Universitat però amb un calendari esportiu diferent, i que sens dubte serveixen per a realçar el nom de la pròpia Universitat si s'aconsegueixen bons resultats.

Que puguen obtenir-se crèdits de lliure elecció per la pràctica esportiva dins de la Universitat no és, en absolut, nou. La pròpia Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC), en la seua reunió de 8 de maig de 2001, va acordar traslladar al Director del Secretariat d'Esports "el suggeriment de contemplar la possibilitat de reconeixement de crèdits de lliure elecció curricular, als alumnes de la Universitat d'Alacant que participen en competicions esportives en representació de la mateixa".

Així mateix, en una enquesta realitzada pel Secretariat d'Esports de la Universitat d'Alacant entre els esportistes universitaris que van participar representant a la mateixa en els Campionats Autonòmics i d'Espanya en el curs 2000/2001, preguntant quin considerarien que seria la millor ajuda que podria donar-se'ls, el 26,68 % dels mateixos va respondre que crèdits de lliure elecció, molt per sobre dels quals preferien la concessió de beques, que van anar el 18,40 %.

Exposat tot l'anterior, el Títol I d'aquest Reglament estableix un concepte d'esportista universitari, d'alumne-esportista, que serà el destinatari dels avantatges que en la resta de l'articulat s'exposen, atorgant-li idèntica consideració als alumnes que són monitors, dinamitzadors, d'activitats esportives per ser beneficiaris de les ja tradicionals beques que para açò atorga el Secretariat d'Esports.

El Títol II, "sobre la compatibilitat de l'activitat esportiva amb l'acadèmica", afronta el facilitar, d'una manera efectiva, que qui represente a la Universitat d'Alacant en competicions esportives no realitze aqueixa activitat en detriment de la seua formació acadèmica, ni viceversa. Així, al costat de la valoració positiva de la seua condició d'esportista universitari per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'horari, grups i exàmens que coincidisquen amb la seua activitat esportiva, s'instaura la figura del Coordinador d'Esportistes Universitaris de cada Centre, professor responsable que servirà de fil comunicador entre l'esportista i els seus professors a fi de compatibilitzar l'acadèmic amb l'esportiu.

El Títol III, "sobre l'assignació de crèdits de lliure elecció curricular", es realitza una detallada regulació conseqüent amb les característiques pròpies de les diferents competicions tant federades com de l'esport universitari, distingint, per exemple, dins del Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari, les competicions de lliga -que exigeixen competir durant quasi tot el curs acadèmic- de les concentracions, que es resolen en puntuals trobades, i que per açò exigeixen de diferent esforç.

Amb aquesta regulació, es preval per sobre dels resultats esportius l'efectiva participació, l'esforç personal i el compromís amb la Universitat, doncs sense tot açò els resultats esportius, els triomfs, són senzillament impossibles.

SERVEI D'ESPORTS


Universitat d'Alacant
C/ Alacant, s/n
03690 - Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 37 39

Fax: (+34) 96 590 93 02

Facebook: http://www.facebook.com/deporteenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464