Saltar apartados

AJUDES ESPORTISTA ALT NIVELL

CONVOCATORIA D'AJUDES A ESPORTISTES UNIVERSITARIS D'ALT NIVELL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Universitat d'Alacant ve desenvolupant anualment convocatòria d'ajudes a esportistes universitaris d'alt nivell, amb la finalitat de promoure el compatibilitzar l'activitat esportiva i acadèmica. Aquesta convocatòria pretén ser una ajuda per a estudiants que cursen els seus estudis en la Universitat d'Alacant i que participen representant a aquesta universitat en les diferents competicions.

A més dels drets establits en el Reglament per a la Promoció i Suport a l'Esportista Universitari, totes i tots aquells universitaris integrats en l'esmentada convocatòria tindran dret a ajudes econòmiques, les quals aniran destinades prioritàriament a despeses de matrícula i/o material (esportiu, docent i informàtic), així com qualssevol altres que es pogueren establir.

CONVOCATÒRIA CURS 2016-17

Per a poder sol·licitar la inclusió en la Convocatòria d'Ajudes a Esportistes Universitaris d'Alt Nivell serà condició necessària estar matriculat a la Universitat d'Alacant en el curs 2015-16 o 2016-17, en una titulació oficial de primer, segon o tercer cicle o qualsevol dels tres cicles (grau, màster i doctorat).

El nombre d'ajudes dependrà del nombre d'esportistes universitaris que complisquen els requisits establits en la present convocatòria.
SOL·LICITUD I TERMINI

Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud segons les vies establides en l'article 38.4. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 27/06/2017.

 • CONVOCATÒRIA (BOUA 06/06/2017)
  • Formulario de sol·licitud
   • Normes per a emplenar-lo
    • S'emplenarà "on line" i, una vegada enviat, rebràs un correu electrònic amb un document pdf que has d'imprimir, signar i presentar per e-Administració o per les altres vies establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992
  • Relació provisional de persones admeses i excloses (Publicada el 11/07/17. 5 dies hàbils, des del següent a la publicació, per a esmenar els motius d'exclusió)
  • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  • Resolució provisional (publicada el 19/07/17)
   • Les corresponents reclamacions i esmenes es realitzaran en un termini de 5 dies hàbils, presentant-les a:
    • Oficina central del Registre General de la Universitat d'Alacant, o a les oficines auxiliars d'aquest registre ubicades a les secretaries de centre i a la Seu d'Alacant, o per qualsevol dels mitjans que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992
    • A través del Registre Electrònic de la UA (Campus Virtual >> eAdministración >> Entrar >> Instància Genèrica)
  • RESOLUCIÓ (publicada el 07/09/17)

SERVEI D'ESPORTS


Universitat d'Alacant
C/ Alacant, s/n
03690 - Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 37 39

Fax: (+34) 96 590 93 02

Facebook: http://www.facebook.com/deporteenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464